Noteikumi

A/k “Makšķernieku paradīze”

makšķerēšanas un sabiedriskās  kārtības noteikumi.

1.  Makšķerēšana atļauta:

 • “dienas” cope – no saullēkta līdz saulrietam ;
 • “nakts” cope – no saulrieta līdz saullēktam;
 • “diennakts” cope – makšķerēšana notiek 24 stundas, makšķerēšanas sākuma laiks ir vakara copes vai rīta copes sākuma laiks, kas tiek fiksēts a/k “Makšķernieku paradīze” un atzīmēts iegādājoties makšķerēšanas talonu;
 • “dienas” un “nakts”copes sākuma un beigu laiku nosaka bāzes īpašnieks, informācija pieejama mājas lapā www.makskerniekuparadize.lv,  pa tālruni, mūsu veikalā un uz informatīvajiem stendiem bāzes teritorijā;
 • makšķerēt drīkst ar pludiņmakšķeri, spiningu vai gruntsmakšķeri, kas aprīkoti ar nevairāk kā 2 ( diviem ) āķiem, barotavu ( feeder ) vai “mata” sistēmu. Makšķerrīku skaits, kas vienlaikus tiek izmantots makšķerēšanai nedrīkst pārsniegt licencē apmaksāto makšķerrīku skaitu;
 • bērniem līdz 12 gadu vecumam pieaugušo pavadībā, kuri ir iegādājušies makšķerēšanas licenci mūsu ūdenskrātuvei – makšķerēšana ir par brīvu ar vienu makšķerrīku. ( Bērnu noķerto zivju svars ietilpst pieaugušo makšķernieku noķerto zivju kopējā svarā. );
 • bērniem līdz 12 gadu vecumam ( pieaugušo pavadībā, kuri nav iegādājušies makšķerēšanas licenci ) makšķerēšanai var iegādāties licenci ar atlaidi makšķerēšanai ar vienu makšķerrīku;

P.S. “”Dienas” vai “Nakts” copes sākumu nosaka administrācija…

2.     Nav atļauts:

 • izmantot daudzāķu barotavas ( “samodurus” ) un makšķerrīkus, kami r vairāk par 2 ( diviem ) āķiem;
 • izmantot laivas vai citus peldlīdzekļus;
 • makšķerēt iebrienot ūdenī;
 • peldēties dīķī;
 • zivju uzglabāšanai izmantot metāla tīkliņus;
 • bojāt teritorijas iežogojumu un apstādījumus, lauzt koku zarus un plēst nost to mizu;
 • bojāt un iznīcināt a/k “Makšķernieku paradīze” inventāru, aprīkojumu, solus un atkritumu urnas;
 • mest ūdenskrātuvē dažādus atkritumus un nogrieztus meldrus un zāli, kā arī iebarojamās barības un ēsmas pārpalikumus ( tie jāizmet ir atkritumu urnās pie bāzes torņa );

3.   Makšķerējot ar “mata” sistēmu ( ar boilām ) – makšķerniekam jābūt  zivju uzglabājamiem maisiem, speciālam matracim, kā arī ieteicams, lai makšķerniekam  būtu zivju brūču apkopšanas aptieciņa;

4.  Zivju iebarošana ar “smago artilēriju” ( Spomb, katapultas, u.t.t. ) atļauta no plkst. 09:00 līdz plkst. 21:00. Samus un līdakas drīkst ķert bez ierobežojuma, viņu svars netiek ieskaitīts kopējā lomā;

5. Samus un līdakas drīkst ķert bez ierobežojuma, viņu svars netiek ieskaitīts kopējā lomā;

6.   Zandarti, baltie amūri un karpas, kas smagākas par 4 kg,ir jāatlaiž. Par piemiņu makšķernieks var tikt nofotografēts un fotoattēls var tikt nosūtīts uz viņa norādīto e-pastu vai izdrukāts un izsniegts makšķerniekam. Ar makšķernieka atļauju zivs un makšķernieka fotoattēls var tikt izmantoti a/k “Makšķernieku paradīze” mājas lapā un bukletos, kā arī citos interneta un preses izdevumos makšķerēšanas sporta un atpūtas popularizēšanai;

7. Makšķerēšana ir atļauta iegādājoties makšķerēšanas talonu, kas obligāti jāsaglabā līdz makšķerēšanas beigām;

8.  Makšķerēšanai un spiningošanai jānotiek netraucējot citiem makšķerniekiem; Ugunskuru atļauts kurināt tikai tam paredzētās un norādītās vietās. Grila pagatavošanai jāizmanto metāla pārnēsājamās kastes ar kājām;

9.  Ugunskuru atļauts kurināt tikai tam paredzētās un norādītās vietās. Grila pagatavošanai jāizmanto metāla pārnēsājamās kastes ar kājām;

10. Transporta līdzekļi jānovieto asfaltētajā stāvlaukumā;

11.  Suņi bāzes teritorijā drīkst būt atrasties tikai saitē saimnieka klātbūtnē, kurš arī ir atbildīgs par suņa izkārnījumu savākšanu. Vidēja un liela izmēra suņiem a/k “Makšķernieku paradīze” teritorijā jāatrodas uzpurņos;

12. Beidzot makšķerēt, makšķerniekam ir jāsakopj makšķerēšanas vieta un atkritumi jāizmet atkritumu urnās pie bāzes torņa;

13. Pēc a/k “Makšķernieku paradīze” darbinieku prasības – makšķerniekiem un apmeklētājiem ir jāuzrāda loms, makšķerēšanas rīki un iegādātā licence;

14. Visiem a/k “Makšķernieku paradīze” apmeklētājiem un makšķerniekiem ir jāievēro a/k “Makšķernieku paradīze” makšķerēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi un tās darbinieku norādes un brīdinājumi;

15.  Sabiedriskās kārtības un privātīpašuma neaizskaramības nodrošināšanai – a/k “Makšķernieku paradīze” teritorijā iespējama ir videonovērošana;

16.  Visiem a/k “Makšķernieku paradīze” apmeklētājiem un makšķerniekiem ir saistoši Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi Nr.4 “Vecumnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi”, kas ir izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punktu un trešo daļu.  ( ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Vecumnieku novada Domes mājas lapā: www.vecumnieki.lv , a/k “Makšķernieku paradīze” mājas lapā: www.makskerniekuparadize.lv un www.likumi.lv  mājas lapā, kā arī pie a/k “Makšķernieku paradīze” darbiniekiem );

17.  Visus jautājumus, kas saistīti ar makšķerēšanu, makšķerlietu veikala darba laiku un tajā esošo preču asortimentu  var noskaidrot zvanot uz tālruņiem: +371-26339599.

18.  Zvanot pa tālruni: +371-29174814 ir iespējams rezervēt naktsmītni.

——————————————————————————————————————————————————-

A/k „Makšķernieku paradīze” apmeklētāju un makšķernieku ievērībai!

 

 • Gadījumā ja makšķernieks apzināti bojā zivi ( zivs tiek nomesta, nosista, pārāk ilgi ir bijusi bez ūdens, neuzmanīgi un vardarbīgi tiek atbrīvota no āķa ) – viņam tiek pārtraukta tālāka makšķerēšana, kā arī viņam tiek liegta jebkura veida tālākās aktivitātes a/k „Makšķernieku paradīze”. Makšķerniekam jākompensē nodarītais zaudējumu – Eur 5.00 par katru kg karpas ( ja karpa ir svarā līdz 4 kg ), bet par ar karpu ar svaru virs 4 kg – Eur 8.00 par katru zivs kg. Ja ir noticis negadījums ar zivs bojāeju vai tās bojāšanu, kā arī ievērots kaut kas aizdomīgs  – nepieciešams nekavējoties paziņot par notikušo pa tālruņiem – 29174814 ( Miervaldis ) vai 26339599 (  dežurants ) un kopīgi pieņemt lēmumu par tālākajām darbībām, tāpat arī lūgums ziņot mums par teritorijas apžogojuma un apstādījumu bojāšanu,  inventāra vai aprīkojuma iznīcināšanu vai bojāšanu.
 • Atstājot a/k „Makšķernieku paradīze” teritoriju – noķertais loms obligāti jāuzrāda kompleksa dežurantam un apsargam svēršanai. Aizliegts lomu slēpt un pirms makšķerēšanas beigām to aiznest uz autotransportu vai mājiņām, kā arī iznest vai izvest lomu ārpus teritorijas bez tā uzrādīšanas.
 • A/k „Makšķernieku paradīze” īpašnieks atstāj sev tiesības makšķernieku  apzinātā zivs bojāšanas gadījumā publiskot  vainīgā vārdu un uzvārdu masu saziņas līdzekļos ).
 • Aizliegts teritorijā esošajiem kokiem un krūmiem lauzt zarus un plēst nost mizu, kā arī mest ūdenī jebkura veida drazu un atkritumus, kā arī izrautus vai nogrieztus meldrus.
 • Aizliegts bojāt un pārvietot a/k „Makšķernieku paradīze” teritorijā atrodošos inventāru un iekārtas, solus un atkritumu urnas.
 • Lūdzu cieniet mūsu darbu un ieguldījumus!

——————————————————————————————————————————-

Ar mums var sazināties:

1) zvanot:  +371-26339599 – dežurants, +371-29174814 – Miervaldis;

2) rakstot uz e-pastu: burtukalps@inbox.lv.

3) mūsu koordinātes GPS navigatoriem:

     N 56°30,257”  E 24°43,962”;

4) jaunākā informācija vienmēr mūsu mājas lapā:

     http://www.makskerniekuparadize.lv

Patīkamu atpūtu!

Administrācija

 

 

Comments are closed.