Noteikumi

A/k “Makšķernieku paradīze”

makšķerēšanas un sabiedriskās  kārtības noteikumi.

1.  Makšķerēšana atļauta:

 • “dienas” cope – no 08:00 līdz 20:00 ;
 • “nakts” cope – no 20:00 līdz 08:00;
 • “diennakts” cope – makšķerēšana notiek 24 stundas, makšķerēšanas sākuma laiks ir vakara copes vai rīta copes sākuma laiks, kas tiek fiksēts a/k “Makšķernieku paradīze” un atzīmēts iegādājoties makšķerēšanas talonu;
 • “dienas” un “nakts”copes sākuma un beigu laiku nosaka bāzes īpašnieks, informācija pieejama mājas lapā www.makskerniekuparadize.lv,  pa tālruni, mūsu veikalā un uz informatīvajiem stendiem bāzes teritorijā;
 • makšķerēt drīkst ar pludiņmakšķeri, spiningu vai gruntsmakšķeri, kas aprīkoti ar nevairāk kā 2 ( diviem ) āķiem, barotavu ( feeder ) vai “mata” sistēmu. Makšķerrīku skaits, kas vienlaikus tiek izmantots makšķerēšanai nedrīkst pārsniegt licencē apmaksāto makšķerrīku skaitu. Makšķerējot karpas – jābūt auduma karpu uzglabājamiem maisiem, matračiem karpu guldīšanai un svēršanai;
 • bērniem līdz 12 gadu vecumam atļauts makšķerēt ar vienu makšķeri dienas gaišajā laikā vecāku pavadībā, ja vecāki ir iegādājušies makšķerēšanas licenci. Par šo nepieciešams informēt bāzes dežurantu!

P.S. “Dienas” vai “Nakts” copes sākumu nosaka bāzes administrācija…

2.     Nav atļauts:

 • izmantot daudzāķu barotavas ( “samodurus” ) un makšķerrīkus, kam ir vairāk par 2 ( diviem ) āķiem;
 • izmantot laivas;
 • makšķerēt iebrienot ūdenī;
 • peldēties dīķī;
 • zivju uzglabāšanai izmantot metāla tīkliņus;
 • bojāt teritorijas iežogojumu un apstādījumus, lauzt koku zarus un plēst nost to mizu;
 • bojāt un iznīcināt a/k “Makšķernieku paradīze” inventāru, aprīkojumu, solus un atkritumu urnas;
 • mest ūdenskrātuvē dažādus atkritumus un nogrieztus meldrus un zāli, kā arī iebarojamās barības un ēsmas pārpalikumus ( tie jāizmet ir atkritumu urnās pie bāzes torņa ).

  Pirms došanās prom – bāzes apmeklētājiem  ir jāsakopj atpūtas vieta un visi atkritumi jānogādā atkritumu urnās pie bāzes torņa.

3.   Makšķerējot ar “mata” sistēmu ( ar boilām ) – makšķerniekam jābūt  zivju uzglabājamiem maisiem, speciālam matracim, kā arī ieteicams, lai makšķerniekam  būtu zivju brūču apkopšanas aptieciņa;

4. Karpas lomā drīkst paturēt ne vairāk kā 3 kg;

5. Samus un līdakas drīkst ķert bez ierobežojuma, viņu svars netiek ieskaitīts kopējā lomā;

6.   Zandarti, baltie amūri. KOI karpas un karpas, kas smagākas par 3 kg ir nekavējoties jāatlaiž. Par piemiņu makšķernieks var tikt nofotografēts un fotoattēls var tikt nosūtīts uz viņa norādīto e-pastu vai izdrukāts un izsniegts makšķerniekam. Ar makšķernieka atļauju zivs un makšķernieka fotoattēls var tikt izmantoti a/k “Makšķernieku paradīze” mājas lapā un bukletos, kā arī citos interneta un preses izdevumos makšķerēšanas sporta un atpūtas popularizēšanai;

7. Makšķerēšana ir atļauta iegādājoties makšķerēšanas talonu, kas obligāti jāsaglabā līdz makšķerēšanas beigām;

8. Makšķerēšanai un spiningošanai jānotiek netraucējot citiem makšķerniekiem; Ugunskuru atļauts kurināt tikai tam paredzētās un norādītās vietās. Grila pagatavošanai jāizmanto metāla pārnēsājamās kastes ar kājām;

9. Transporta līdzekļi jānovieto asfaltētajā stāvlaukumā;

10.  Ar suņiem bāzes teritorijā atrasties ar suņiem aizliegts!

11. Beidzot makšķerēt, makšķerniekam ir jāsakopj makšķerēšanas vieta un atkritumi jāizmet atkritumu urnās pie bāzes torņa;

12. Pēc a/k “Makšķernieku paradīze” darbinieku prasības – makšķerniekiem un apmeklētājiem ir jāuzrāda loms, makšķerēšanas rīki un iegādātā licence;

13. Visiem a/k “Makšķernieku paradīze” apmeklētājiem un makšķerniekiem ir jāievēro a/k “Makšķernieku paradīze” makšķerēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi un tās darbinieku norādes un brīdinājumi;

14.  Sabiedriskās kārtības un privātīpašuma neaizskaramības nodrošināšanai – a/k “Makšķernieku paradīze” teritorijā iespējama ir videonovērošana;

15.  Visiem a/k “Makšķernieku paradīze” apmeklētājiem un makšķerniekiem ir saistoši vispārpieņemtie uzvedības un sabiedriskās kārtības noteikumi, kā arī a/k “Makšķernieku paradīze” iekšējās kārtības noteikumi, kas ir publicēti mājas lapā: www.makskerniekuparadize.lv un ir pieejami pie a/k “Makšķernieku paradīze” darbiniekiem un uz informatīvajiem stendiem.

16.  Visus jautājumus, kas saistīti ar makšķerēšanu, makšķerlietu veikala darba laiku un tajā esošo preču asortimentu  var noskaidrot zvanot uz tālruņiem: +371-29174814.

17. Par mājiņas īri (nomu) tiks iekasēta drošības nauda 50.00 Eur apmērā, kas tiks atgriezta nododot mājiņu dežurantam. 

18.  Zvanot pa tālruni: +371-29174814 ir iespējams rezervēt naktsmītni.

——————————————————————————————————————–

A/k „Makšķernieku paradīze” apmeklētāju un makšķernieku ievērībai!

 • Gadījumā ja makšķernieks apzināti bojā zivi (zivs tiek nomesta, nosista, pārāk ilgi ir bijusi bez ūdens, neuzmanīgi un vardarbīgi tiek atbrīvota no āķa) – viņam tiek pārtraukta tālāka makšķerēšana, kā arī viņam tiek liegta jebkura veida tālākās aktivitātes a/k „Makšķernieku paradīze”. Makšķerniekam jākompensē nodarītais zaudējums – 5.00 EUR par katru kg karpas (ja karpa ir svarā līdz 3 kg svara), par katru kilogramu baltā amūra un zandarta – makšķerniekam jākompensē ir 7.00 Eur kilogramā. Par katru karpas (ar svaru virs 3kg) makšķerniekam jākompensē ir 10.00 Eur par katru karpas kilogramu. Par katru stores kilogramu jākompensē 10.00 Eur par katru stores kilogramu. Ja ir noticis negadījums ar zivs bojāeju vai tās bojāšanu, kā arī ievērots kaut kas aizdomīgs  – nepieciešams nekavējoties paziņot par notikušo pa tālruņiem – 29174814 (Miervaldis) vai 26339599 (dežurants) un kopīgi pieņemt lēmumu par tālākajām darbībām, tāpat arī lūgums ziņot mums par teritorijas apžogojuma un apstādījumu bojāšanu,  inventāra vai aprīkojuma iznīcināšanu vai bojāšanu.
 • Atpūtas kompleksa teritorijā aizliegts tīrīt un izķidāt zivis!
 • Atstājot a/k „Makšķernieku paradīze” teritoriju – noķertais loms obligāti jāuzrāda kompleksa dežurantam svēršanai. Aizliegts lomu slēpt un pirms makšķerēšanas beigām to aiznest uz autotransportu vai mājiņām, kā arī iznest vai izvest lomu ārpus teritorijas bez tā uzrādīšanas.
 • A/k „Makšķernieku paradīze” īpašnieks atstāj sev tiesības  apzinātā zivs bojāšanas gadījumā liegt vainīgajam atrasties atpūtas kompleksa teritorijā.
 • Aizliegts teritorijā esošajiem kokiem un krūmiem lauzt zarus un plēst nost mizu, kā arī mest ūdenī jebkura veida drazu un atkritumus, kā arī izrautus vai nogrieztus meldrus.
 • Aizliegts bojāt un pārvietot a/k „Makšķernieku paradīze” teritorijā atrodošos inventāru un iekārtas, solus un atkritumu urnas.
 • Lūdzu cieniet mūsu darbu un ieguldījumus!

——————————————————————————————————————————-

Ar mums var sazināties:

1) zvanot:  +371-26339599 – dežurants, +371-29174814 – Miervaldis;

2) rakstot uz e-pastu: burtukalps@inbox.lv.

3) mūsu koordinātes GPS navigatoriem:

     N 56°30,257”  E 24°43,962”;

4) jaunākā informācija vienmēr mūsu mājas lapā:

     http://www.makskerniekuparadize.lv

Patīkamu atpūtu!

Administrācija

 

 

Comments are closed.